+

TEDAVİLER

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ağız içerisinde yer alan yumuşak ve sert dokularının patolojilerinin tedavi edildiği bilim dalıdır.


Ağız boşluğu içerisinde yer alan yumuşak doku (yanak, damak, dil, dudak gibi) ve sert dokuları (çene, dişler, kemikler, çene eklemi) ilgilendiren her türlü hastalığın teşhisi ve cerrahi tedavileri lokal anestezi / genel anestezi veya sedasyon yapılarak klinik veya ameliyathane ortamında gerçekleştirilir.


Ağız Diş ve Çene Cerrahisi aşağıdaki maddeleri kapsayabilir.


  • Diş Çekimi,
  • Gömülü diş ameliyatları,
  • Çene ve çevre dokularının kistlerinin tedavisi,
  • Çene tümörleri ve tedavileri,
  • Protetik cerrahi,
  • Çene yüz bölgesi ağrıları,
  • Temporomandibuler eklem bozukluklarının tedavisi,
  • Adontojenik enfeksiyonların tedavisi,
  • Tükürük bezi hastalıklarının tedavisi,
  • Ağız hastalıklarının teşhis ve tedavisi