+

TEDAVİLER

Bonding Uygulaması

Dişlerdeki şekil ve renk bozukluklarının, boy farklarının, ufak çatlak ve kırıkların, dişler arasındaki boşlukların (diestema) adeziv sistemlerle (kompozit) giderilmesi işlemine bonding uygulaması adı verilir. Bonding uygulamasında dişin doğal dokusunda ufak düzeltme ve pürüzlendirmeler dışında aşındırma genellikle yapılmaz. 


Bonding uygulaması diğer estetik diş hekimliği uygulamalarına (zirkonyum kronlar, seramik laminate uygulamaları vs.) göre çok daha koruyucu bir tedavi yöntemidir. Doğal diş dokusu hemen hemen hiç bozulmadan uygulama yapılabilmektedir. Hatta çoğu zaman tedavi esnasında anesteziye bile ihtiyaç duyulmaz. 


Bonding uygulaması aşağıdaki nedenlerden dolayı daha çok tercih edilir


  • doğal diş dokusuna minimum zarar verilmesi (koruyucu olması),
  • tedavi süresinin kısa olması,
  • diğer estetik uygulamalara nispeten ekonomik olması 

Bonding uygulaması dişlerdeki büyük kırıklarda ve dişler arasında büyük aralıklar olması durumunda kırılmaya yatkın olduğu için tercih edilmemektedir. Bu durumda diğer estetik uygulamalar (ortodontik tedaviler, zirkonyum-empress kronlar vs.) yapılmaktadır.