+

TEDAVİLER

İmplant Tedavisi

Özetlemek gerekirse implant, eksik olan dişlerin özelliğinin ve güzel görünümünü tekrar sağlanması için çene kemiğine konulan bir tür vidadır.


Genel ve ciddi bir sistemik hastalığı olmayan, ya da kontrol altında olan,  ve ağız içi klinik ve radyografik muayenelerinde sorun olmayan tüm kişilere uygulanabilir. Klinik muayeneden kasıt; bireyin ağız hijyeni ve implant uygulanacak olan boşluğunun yeterli seviyede olmasını, radyografik muayeneden kasıt ise; dikey ve yatay olarak yeterli kemik kalınlığını ifade etmektedir.


Ülkemizde diş hekimliği dünya standartlarında uygulanmakta ve gelişen tüm tıbbi cihazlar aynı anda kliniklere ulaşmaktadır. Bu bağlamda üretilmiş olan cihazlar gerek hastalarımızın gerekse biz hekimlerin öncelikli olarak “cerrahi prosedürlere sadık kalmak” koşulu ile işimizi kolaylaştırmaktadır.


İmplantlar son derece kolay ve acısız uygulanan ve başarılı neticeleri olan tedavi alternatifleridir. İmplant tedavisi görmüş hastaların büyük çoğunluğu tekrar implant yaptırmayı tercih edeceklerini bildirmişlerdir.