+

TEDAVİLER

Lazer Uygulamaları

Lazerler tıpta ve diş hekimliğinde güncel alternatif tedavi yöntemlerinden birisidir.


Lazer cihazları sert ve yumuşak doku lazerleri olarak farklı alanlarda kullanılmaktadır. Sert doku lazerleriyle diş ve kemik üzerinde çalışılabilir. Bu tip lazer cihazlarıyla dişlerdeki çürükleri temizlemek ve kompozit dolguların dişlere daha kuvvetli tutunabilmesi için pürüzlendirme yapılır. Lazerle çürük temizlenmesinin hasta açısından en büyük avantajı döner aletlerle oluşan vibrasyon ve buna bağlı rahatsızlık hissinin oluşmamasıdır.


Lazer cihazları uygulandığı dokuyu buharlaştırarak iş gördüğü için çürük temizlenirken hastada rahatsızlık ve ağrı hissi oluşturmaz. Çoğu zaman anestezi ihtiyacı duyulmaz. Lazerle kron köprü çalışmaları için diş kesimi de yapılabilmekte, özellikle dentin hassasiyeti olan hastalarda rahat bir çalışma sağlanabilmektedir. Sert doku lazer cihazları Periodontoloji,İmplantoloji ve Çene Cerrahisi alanlarında kemiğe yönelik uygulamalarda da kullanılmaktadır. Konvansiyonel aletlerle çalışma sonrası oluşabilen şiş ve ağrı, lazerlerin buharlaştırma özelliği dolayısıyla lazer uygulamaları sonrası gözlenmemektedir. Yumuşak doku lazerleri agız içi yumuşak dokularda gerçekleştirilen operasyonlarda kullanım alanı bulur.