+

POLİKLİNİĞİMİZ

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Hastalarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı için gerekli olan dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri, her tedavi sonrasında mutlaka yapılmaktadır. Hasta önlüğü, eldiven, plastik bardak, tükürük emici gibi tek kullanımlık ürünler tedavi sonrasında tıbbi atık kutularına atılır. Enfeksiyonun önlemek için sadece bir kez kullanılan ürünler tercih edilir. 


Dezenfeksiyon ve Paketleme


Cerrahi tedavilerde kullanılan bütün metal aletler tedavi sonrasında özel cihazlar ile temizlenmektedir. Bu aşamada aletler öncelikle dezenfektan ajanlar ile yıkanır. Daha sonra ultrasonic temzilemeye tabi tutulur ve tüm kalıntılardan arındırılır. Son aşamada ise tekrar yıkanıp yüksek sıcaklıkta kurutulur. Ve paketlemeye hazır hale getirilir.


Tüm metal aletler teker teker paketlenerek her hasta için farklı bir tedavi kiti oluşturulur. Böylece aletler sterilizasyon işlemi için hazır hale getirilir. Steril paketler tedavi sırasında tedavi gören hastanın yanında açılır.


Sterilizasyon


Paketleme işlemi yapılan aletler yüksek basınçlı buhar ile steril hale getirilir. Ağız ve Diş sağlığı polikliniğimizde bakteri filtreli ve vakumlu cihazlar kullanılmaktadır.